top of page

Returns & Exchanges

การคืนและขอเปลี่ยนสินค้า

สามารถคืนสินค้าและขอเปลี่ยนสินค้าในกรณีใดได้บ้าง

  • สินค้าที่สามารถทำการคืนและเปลี่ยนได้ต้องเป็นสินค้าที่ชำรุด หรือมีตำหนิเท่านั้น

  • จะสามารถทำการคืน หรือขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 1-3 วันหลังได้รับสินค้าเท่านั้น

  • สินค้าที่ทำการคืน หรือขอเปลี่ยน ต้องมีบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้ารวมไปถึงป้ายระบุชื่อและราคาสินค้าครบถ้วนสมบูรณ์

  • สินค้าที่ทำการคืน หรือขอเปลี่ยนต้องไม่ผ่านการใช้งาน หรือ ซักล้าง

  • ในการรับคืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้า จะไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้ารายการอื่นได้ แม้จะมีราคาเท่ากัน

 

หมายเหตุ : สินค้าที่ลดราคาจากป้าย ไม่สามารถทำการคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าได้

การคืนเงินและสินค้า

  • สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ที่ไม่ได้เกิดจากการผิดพลาดจากทางร้านค้า

  • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี ที่ไม่ได้เกิดจากการผิดพลาดจากทางร้านค้า

  • หากสินค้าหมดหรือสินค้ามีตำหนิจากทางร้านค้าแล้วไม่มีสินค้าสามารถเปลี่ยนแทนได้ ลูกค้าสามารถรับการคืนเงินได้ การคืนเงินจะคืนกลับทางช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมาและทางเราจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งกลับคืนมาที่ทางเรา​

สามารถติดต่อเราโดย:

Line id: @panburiram

Tel: 084-1654870

Email: farm.panburiram@gmail.com

bottom of page